Als je meer wilt weten over vaktherapie:
www.fvb.vaktherapie.nl
www.nvdramatherapie.nl
www.registervaktherapie.nl

Als je meer wilt weten over schematherapie:
www.schematherapie.nl
Video: Wat is schematherapie?
Video: Schema therapy, what is it and how can it help you?

Als je meer wilt weten over Ulrich Psychotherapie:
www.nijmegen-psychotherapie.nl

Als je meer wilt weten over de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG):
www.de-nfg.nl

Als je meer wilt weten over de omgang met je persoonlijke gegevens:
Privacyreglement Vaktherapie
Privacyreglement Coaching

Als je meer wilt weten over de algemene voorwaarden:
Algemene voorwaarden vaktherapie 2022
Algemene voorwaarden coaching 2022

Als je wilt weten waar je met je klacht terecht kunt:
www.nibig.nl