Voor wie?
Volwassenen vanaf 18 jaar die op een actieve en ervaringsgerichte manier willen leren omgaan met psychische, sociale of emotionele klachten. Juist als je goed kunt praten over je problemen, maar moeite hebt om te voelen of veranderingen in praktijk te brengen, kan vaktherapie drama je verder helpen.IMG_2014-04-06_09_34_06

Voorbeelden van klachten

 • moeite om met je emoties om te gaan
 • onzekerheid en angsten
 • negatief zelfbeeld
 • somberheid, depressieve gevoelens
 • bovenmatig middelengebruik als vluchtmiddel
 • moeite in de communicatie met anderen
 • ‘gewoon’ niet lekker in je vel zitten
 • vastzitten in oude, ingesleten patronen

Hoe werkt vaktherapie ?

Vaktherapie drama (dramatherapie) maakt gebruik van ervaringsgerichte werkvormen die een verbinding leggen tussen denken, voelen en handelen. Hierbij kun je denken aan rollenspel, improvisatie, teksttheater en psychodramatechnieken. In de fictieve werkelijkheid sta je stil bij je gewaarwordingen, gevoelens en behoeften. Je lichaam is daarbij een belangrijk instrument en informatiebron. Je kunt in dramatherapie bijvoorbeeld een persoonlijke situatie naspelen om deze beter te begrijpen. Je kunt in de veilige spelsituatie ook experimenteren en oefenen met nieuw gedrag en je vermogen tot zelfexpressie vergroten. Doordat je in de therapie niet alleen over je problemen praat, maar er tegelijk actief mee aan de slag gaat, worden doelen op een effectieve manier bereikt. Elementen uit de cognitieve gedragstherapie of schematherapie kunnen in de dramatherapie op een ervaringsgerichte manier worden geïntegreerd.

Ik vind het belangrijk dat werken aan jezelf een positieve ervaring is, waarbij je zelf de touwtjes in handen houdt. Je hoeft niets te kunnen of te weten om aan deze therapievorm deel te kunnen nemen. Je eigen hulpvraag is uitgangspunt van de behandeling. Waar heb jij last van en wat zou je willen bereiken? Je vraag kan gericht zijn op het verwerven van inzicht, het leren omgaan met klachten, het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en/ of het oefenen van nieuw gedrag. Afhankelijk van je klachten werken wij zo licht als mogelijk en zo diep als nodig. Belangrijke anderen, zoals je partner of ouders, kunnen bij de behandeling worden betrokken.

Thema’s in de therapie kunnen zijnIMG_2014-04-06_09_30_21

 • verbeteren van zelfbeeld en eigenwaarde
 • vergroten van zelfvertrouwen en assertiviteit
 • grenzen aangeven en nee zeggen
 • leren voelen en uiten van gevoelens
 • leren omgaan met ‘lastige’ emoties
 • leren accepteren van je klachten of emoties
 • verbeteren van de communicatie en omgang met anderen
 • vergroten van sociale vaardigheden
 • doorbreken van oude, ingesleten patronen

Combinatie met psychotherapie
Soms kan het zinvol zijn om een klacht nader te onderzoeken en de therapiemogelijkheden uit te breiden. Het is mogelijk om zowel vaktherapie als psychotherapie te volgen om samen optimaal aan je klacht te kunnen werken. In dat geval werk ik graag samen met Ulrich Psychotherapie.
Ook als je elders al in behandeling bent of wilt gaan is een combinatie met vaktherapie drama goed mogelijk.

Praktisch
De eerste bijeenkomst is altijd een kennismakingsgesprek. In dit gesprek staan we stil bij jouw klachten en hulpvraag. We bespreken of vaktherapie drama een passende behandelvorm voor jouw klachten is en welke werkwijze aansluit bij jouw vraag. Dit gesprek is geheel vrijblijvend.
Wil je inderdaad starten met de therapie dan volgt een intakegesprek waarin we dieper op de klachten en eventuele behandelgeschiedens ingaan en een behandelplan opstellen. Het aantal consulten is altijd in overleg en afhankelijk van je klachten. De behandeling, doelen en werkwijze worden regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.