Vaktherapie drama biedt de cliënt de mogelijkheid om via ervaringsgericht werken verbinding te leggen tussen denken, voelen en handelen. Dit  kan een waardevolle aanvulling zijn op bijvoorbeeld een cognitief gedragstherapeutische therapie of een schemagerichte therapie.
Ook voor of na een psychotherapiebehandeling kan het zinvol zijn om bepaalde inzichten of vaardigheden verder te ontwikkelen. Denk hierbij aan emotieregulatievaardigheden of een assertiviteitstraining.

Wanneer doorverwijzen of samen werken?

  • Als cliënten sterk rationaliseren.
  • Als cliënten moeite hebben om in contact te komen met gevoelens en deze onder woorden te brengen.
  • Als cliënten behoefte hebben aan het trainen of inoefenen van intermenselijke, communicatieve of emotieregulatie vaardigheden.
  • Als er behoefte is aan een vertaalslag van gewonnen inzicht naar handelen in de alledaagse praktijk.
  • Als er behoefte is aan het uitbreiden van het experiëntieel werken binnen een schematherapeutische behandeling.

Schemagerichte groepsbehandeling

Bij voldoende aanmeldingen start er een nieuwe groepsbehandeling ‘vlieguren voor de gezonde volwassene’. Deze kortdurende groep richt zich op het versterken van de gezonde volwassene bij cliënten met cluster C persoonlijkheidsproblematiek.

Sinds januari 2017 bied ik in samenwerking met Ulrich Psychotherapie schemagerichte groepsbehandelingen aan voor cliënten met cluster C persoonlijkheidsproblematiek. Door de integratie van schematherapie en dramatherapie kan er maximaal experiëntieel gewerkt worden. De volgende groep start in januari 2023.

Vragen?

Voor meer informatie over de behandelmogelijkheden of een samenwerking, stuur een mailtje met je eigen naam,  naam instelling/ praktijk en telefoonnummer naar info@vaktherapie-nijmegen.nl of bel naar 06-46407559.